×

Implantologia – współczesna metoda odbudowy braków zębowych

Implantologia – współczesna metoda odbudowy braków zębowych
Implantologia – współczesna metoda odbudowy braków zębowych

W ostatnich latach implantologia stała się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin stomatologii. Dzięki postępowi technologicznemu i naukowemu, implantologia umożliwia odbudowę brakujących zębów na sposób trwały, estetyczny i funkcjonalny. To rozwiązanie łączy w sobie szeroki zakres umiejętności stomatologicznych, chirurgicznych oraz wiedzę z zakresu biomateriałów, zapewniając wysoki komfort i jakość życia dla pacjentów cierpiących z powodu braków w uzębieniu. Niniejszy artykuł zapewnia podstawowe informacje na temat implantologii, zaczynając od wyjaśnienia czym jest implant, przyglądając się procesowi jego wstawiania oraz omawiając kwestie istotne z punktu widzenia długoterminowego sukcesu leczenia implantologicznego.

Czym jest implant zębowy?

Implant zębowy to mała śruba, zazwyczaj wykonana z tytanu, która jest wszczepiana w kość szczęki lub żuchwy w miejscu utraconego zęba. Tytan, z którego są wykonane implanty, jest materiałem biokompatybilnym, co oznacza, że jest dobrze tolerowany przez organizm ludzki i nie wywołuje reakcji odrzucenia. Po wszczepieniu implantu w kości następuje proces zwanym osteointegracją, czyli połączeniem implantu z tkanką kostną. Ten proces może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od indywidualnych warunków zdrowotnych pacjenta oraz jakości kości. Po osteointegracji na implant nakładany jest abutment – element łącznikowy, do którego później montowana jest korona, most lub proteza zębowa, odbudowująca brakujący ząb.

Procedura wstawiania implantów

Procedura wszczepienia implantu jest zwykle wykonywana w znieczuleniu miejscowym i składa się z kilku etapów. Po dokładnym zaplanowaniu zabiegu, z wykorzystaniem m.in. tomografii komputerowej, chirurg stomatologiczny przystępuje do wykonania małego nacięcia w dziąśle, aby umożliwić dostęp do kości. Następnie, przy użyciu specjalnych wiertarek, wytwarzany jest otwór, w którym umieszczany jest implant. Po jego stabilnym osadzeniu i zaszytym ogumieniu, pacjent przechodzi okres gojenia, podczas którego następuje integracja implantu z kością. Po zakończeniu tego procesu następuje fase malowania, gdzie na implantach montuje się stałe lub ruchome uzupełnienia protetyczne.

Choć procedura implantacji może brzmieć skomplikowanie, jest ona powszechnie uważana za bezpieczną i przewidywalną, z wysoką stopą sukcesu, sięgającą ponad 90% w zależności od lokalizacji w jamie ustnej i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Warto jednak wspomnieć, że sukces leczenia implantologicznego zależy także od prawidłowej higieny jamy ustnej oraz regularnych wizyt kontrolnych u stomatologa.

Czynniki decydujące o sukcesie leczenia implantologicznego

Pomimo wysokiej skuteczności implantów, istnieje szereg czynników, które mają wpływ na długoterminowe powodzenie terapii. Na sukces leczenia wpływają zarówno czynniki związane z pacjentem, takie jak ogólny stan zdrowia, jakość i ilość tkanki kostnej, palenie tytoniu czy choroby systemowe, jak i czynniki techniczne, m.in. odpowiednie umiejscowienie implantu, jego rodzaj oraz technika chirurgiczna przyjęta przez lekarza.

Jednym z kluczowych elementów powodzenia jest także higiena jamy ustnej – zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do zapalenia przyzębia wokół implantu, znanego jako peri-implantitis, co może skutkować jego utratą. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie zaleceń higienicznych oraz regularne wizyty kontrolne u stomatologa, które umożliwiają wczesne wykrywanie i leczenie ewentualnych problemów.

Implantologia stawia przed pacjentem i zespołem lekarzy wiele wyzwań, ale dzięki dokładnemu planowaniu zabiegu, precyzyjnemu wykonaniu procedury i odpowiedniej opiece pooperacyjnej, może ona być skutecznym i satysfakcjonującym sposobem na odbudowę brakujących zębów, przywracając pacjentom uśmiech i zdrowie jamy ustnej.